Fysioterapi

Fysioterapeut

med offentlig godkjenning og driftsavtale med kommunen


Siri Gaustad Kvinlog


Utdanna fysioterapeut i 1999 ved Mensendieckutdanningen i Oslo og har grunnfag i idrett fra Norges Idrettshøyskole (-95). Har siden jobba som fysioterapeut i Bærum og på Geilo og vært med handicaplandslaget i alpint i to sesonger. Jobber mandag, tirsdag og torsdag på Aktiv Helse og onsdag som kommunefysioterapeut i Hol. Er organisert i Norsk Fysioterapeutforbund, Faggruppen for idrettsfysioterapi og Næringsdrivende fysioterapeuters gruppe, og er kontaktperson i NFF for privatpraktiserende fysioterapeuter i Hol. Relevante kurs: Medisinsk treningsterapi, rygg, grunnkurs i idrettsmedisin, Redcord trinn 1 og 2, over- og underkropp, triggerpunktbehandling med nåler, behandling av bekkenplager og diverse kurs innen forebyggende trening, rehabilitering og førstehjelp. Aktiv A terapeut og er med i behandlernettverket til idrettens skadetelefon.


Info om fysioterapi


Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning (autorisasjon). Kunnskapsfeltet er kropp, bevegelse og funksjon. Teoretisk og klinisk kunnskap danner grunnlag for forståelse av årsaker og sammenhenger og gir fundament for valg av behandling. Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvising fra lege og annet helsepersonell. Fysioterapeuten er pliktig til å drive sin virksomhet i tråd med helsepersonelloven og NFF’s etiske retningslinjer.Lenker


Norsk fysioterapiforbund (NFF)

Faggruppen for idrettsfysioterapi (FFI)

NAV

Hol kommune, fysio- og ergoterapiavd

Aktiv A

Idrettens skadetelefon